משחה המילניום 2016


משחה המילניום SPEEDO השמונה עשר הבינלאומי לזכרו של יוסי שכנר ז"ל

שיבוצים ולוח זמנים

יום חמישי בוקר שיבוצים לוח זמנים
יום חמישי אחה"צ שיבוצים לוח זמנים
יום שישי בוקר שיבוצים לוח זמנים
יום שישי אחה"צ שיבוצים לוח זמנים
יום שבת בוקר שיבוצים לוח זמנים
יום שבת אחה"צ שיבוצים לוח זמנים

הרשמות עדכניות

קישור לתקנון התחרות

 

תוצאות

יום חמישי  1/12/2016 – בוקר

400 חופשי

200 מעורב אישי

יום חמישי  1/12/2016 – אחה"צ

50 חזה

100 חופשי

50 גב

50X4 שליחים מעורב

יום שישי  2/12/2016 – בוקר

100 פרפר

200 חזה

100X4 שליחים מעורב

800 חופשי נשים

יום שישי  2/12/2016 – אחה"צ

50 חופשי

200 גב

50X4 שליחים חופשי

400 מעורב אישי

יום שבת  3/12/2016 – בוקר

200 פרפר

100 גב

100X4 שליחים חופשי

1500 חופשי גברים

יום שבת  3/12/2016 – אחה"צ

50 פרפר

100 חזה

200 חופשי

 

 

Save The Day Millennium 2016 משחה המילניום