משחה המילניום 2015


משחה המילניום SPEEDO השבעה עשר הבינלאומי לזכרו של יוסי שכנר ז"ל

אנו ממשיכים השנה במפעל השחייה אשר החלנו בו לפני 16 שנים – התחרות בבריכה רחבה של 8 מסלולים בסיומה של השנה האזרחית.

התחרות תתקיים בין הימים 12-14 בנובמבר 2015.

תקנון ותוכנית התחרות

הרשמות

שיבוצים ולו"ז

           יום חמישי בוקר                   לוח זמנים

           יום חמישי אחר הצהריים       לוח זמנים

           יום שישי בוקר                     לוח זמנים

           יום שישי אחר הצהריים        לוח זמנים

           יום שבת בוקר                     לוח זמנים

           יום שבת אחר הצהריים        לוח זמנים

תוצאות

יום חמישי  12/11/2015 – בוקר

400 חופשי

200 מעורב אישי

יום חמישי  12/11/2015 – אחה"צ

50 חזה

100 חופשי

50 גב

50X4 שליחים מעורב

יום שישי  13/11/2015 – בוקר

100 פרפר

200 חזה

100X4 שליחים מעורב

800 חופשי נשים

יום שישי  13/11/2015 – אחה"צ

50 חופשי

200 גב

50X4 שליחים חופשי

400 מעורב אישי

יום שבת  14/11/2015 – בוקר

200 פרפר

100 גב

100X4 שליחים חופשי

1500 חופשי גברים

יום שבת  14/11/2015 – אחה"צ

50 פרפר

100 חזה

200 חופשי