משחה המילניום 2014

תקנון התחרות – קישור

לוח זמנים צפוי – קישור

שיבוצים

יום חמישי בוקר    יום חמישי ערב

יום שישי בוקר     יום שישי ערב

יום שבת בוקר      יום שבת ערב

תוצאות

יום חמישי  4/12/2014 – בוקר

400 חופשי

200 מעורב אישי

יום חמישי  4/12/2014 – אחה"צ

50 חזה

100 חופשי

50 גב

50X4 שליחים מעורב

יום שישי  5/12/2014 – בוקר

100 פרפר

200 חזה

100X4 שליחים מעורב

800 חופשי נשים

יום שישי  5/12/2014 – אחה"צ

50 חופשי

200 גב

50X4 שליחים חופשי

400 מעורב אישי

יום שבת  6/12/2014 – בוקר

200 פרפר

100 גב

100X4 שליחים חופשי

1500 חופשי גברים

יום שבת  6/12/2014 – אחה"צ

50 פרפר

100 חזה

200 חופשי