משחה המילניום 2013

יום חמישי  26/12/2013 – בוקר

400 חופשי

200 מעורב אישי

יום חמישי  26/12/2013 – אחה"צ

50 חזה

100 חופשי

50 גב

50X4 שליחים מעורב

יום שישי  27/12/2013 – בוקר

100 פרפר

200 חזה

100X4 שליחים מעורב

800 חופשי נשים

יום שישי  27/12/2013 – אחה"צ

50 חופשי

200 גב

50X4 שליחים חופשי

400 מעורב אישי

יום שבת  28/12/2013 – בוקר

200 פרפר

100 גב

100X4 שליחים חופשי

1500 חופשי גברים

יום שבת  28/12/2013 – אחה"צ

50 פרפר

100 חזה

200 חופשי