משחה המילניום 2011

תוצאות משחה המילניום 2011

יום חמישי  29/12/2011 – בוקר

400 חופשי

200 מעורב אישי

יום חמישי  29/12/2011 – אחה"צ

400 מעורב אישי

50 חופשי

200 גב

50X4 שליחים חופשי

יום שישי  30/12/2011 – בוקר

100 פרפר

200 חזה

100X4 שליחים מעורב

800 חופשי נשים

יום שישי  30/12/2011 – אחה"צ

50 חזה

100 חופשי

50 פרפר

50X4 שליחים מעורב

יום שבת  31/12/2011 – בוקר

200 פרפר

100 גב

100X4 שליחים חופשי

1500 חופשי גברים

יום שבת  31/12/2011 – אחה"צ

50 גב

100 חזה

200 חופשי

 
 

כתיבת תגובה